Verkkopedagoginen suunnittelija, Seinäjoki (KY/337/2018)

Sedussa on haettavana  

Verkkopedagoginen suunnittelija, 31.12.2020 saakka, Konsernipalvelut, Seinäjoki Koulukatu (KY/337/2018) 

Aloitus tehtävässä sopimuksen mukaan tammi-helmikuun aikana. 

Verkkopedagogisen suunnittelijan tehtävänä on:
- suunnitella ja koordinoida Sedun ja Opinlakeus-verkoston digikoulutuksia
-
toimia digitaitojen kouluttajana ja opettajien vierivalmentajana
-
kiertää alueen eri opetuspisteissä kouluttamassa opettajia tieto- ja viestintätekniikan käytössä verkoston palvelupyyntöjen mukaisesti
-
järjestää webinaareja ja seminaareja sekä muita koulutustilaisuuksia
-
luoda video-ohjeistusta ja itseopiskelumateriaalia koulutuksen ja vertaisvalmennuksen tueksi (mm. blogi)
-
tukea vertaisvalmentajaverkostojen syntymistä ja toimintaa
-
tukea ja suunnitella digitaitojen ja työtapojen kehittämistä erilaisissa pedagogisissa kehittämishankkeissa yhdessä hanketoimijoiden kanssa
-
edistää ja kehittää osaamismerkkien hyödyntämistä kaikessa koulutuksessa sekä hallinnoida osaamismerkkitehdasta
-
osallistua Sedun digipedagogisten opetuskokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen
-
toimia Moodle-oppimisympäristön, ThingLink-palvelun sekä O365-toimintaympäristön pedagogisena käyttäjätukena
-
verkko-opetuksen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä opettajien kanssa
-
mahdolliset muut Konsernipalvelujen ja Opinlakeus-oppilaitosverkoston tehtävät.

Edellytämme hakijalta
-
tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa kokemusta opettajien täydennyskoulutussuunnittelusta
-
erinomaisia tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja sekä näyttöä osaamisesta
-
kokemusta tieto- ja viestintätekniikan koulutustehtävissä toimimisesta ja verkko-oppimisympäristöjen hallinnoinnista (mm. Moodle ja verkkokokousjärjestelmät)
-
hyviä yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkkopedagogiikan menetelmien osaamista

Arvostamme
-
opettajan pedagogista pätevyyttä
-
Open Badges -osaamismerkkien – hallinnointi- ja laadintataitoja sekä kokemusta merkkien laadinnasta ja myöntämisestä
-
kokemusta työskentelystä opetuksen tukipalvelutehtävissä sekä projektitehtävissä. 

Tehtävä edellyttää henkilöauton ajokorttia. 

Tehtävän alkusijoituspaikka on Konsernipalvelut, Seinäjoki Koulukatu.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti ja palkkauksen osalta sovelletaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä käytössä olevaa tehtäväkohtaista palkkausjärjestelmää. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta ja lain 504/20012 edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Minna Haasio, puh. 040 830 4258. 

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 18.1.2019 klo 15.00 mennessä. Linkki lomakkeeseen löytyy www.sedu.fi, avoimet työpaikat.  

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on savuton työpaikka.

Hakuaika alkaa: 04.01.2019 09:00Lähetä hakemus tähän mennessä:18.01.2019 15:00